Повече от хидроизолация... лесно както боядисване
ЗА НАС arrow СИСТЕМИ
Системи
1. Покриви
110 Плоски покриви
111 ПУ Професионален
111 ПБ Професионален
112 ПУ Функционален
112 ПБ Функционален 
113 ПУ Икономичен
113 ПБ Икономичен
120 Топъли покриви
121 ПУ Професионален
121 ПБ Професионален 
122 ПУ Функционален 
122 ПБ Функционален
123 ПУ Икономичен 
123 ПБ Икономичен 
130 Обърнати покриви
131 ПУ Професионален 
131 ПБ Професионален 
132 ПУ Функционален  
132 ПБ Функционален
140 Покривни градини
141 ПУ Професионален 
141 ПБ Професионален
142 ПУ Функционален  
142 ПБ Функционален
 
2. Тераси, балкони:
210 Тераси с плочи, настилки
211 ПУ Професионален 
212 ПУ Функционален
213 Б Професионален  
220 Тераси с покритие
221 ПУ Професионален
222 ПУ Функционален  
230 Тераси с повдигнат под
231 ПУ Професионален 
231 ПБ Професионален 
232 ПУ Функционален  
232 ПБ Функционален 
240 Малки балкони
241 ХС Професионален
242 ХС Функционален  
250 Хидроизолация върху плочи, настилки
251 Т Професионален
252 Т Функционален 
253 Б Професионален 

3. Открити паркинги:
310 Гладки покрития
311 ПУ Професионален
312 ПУ Функционален  
320 Противоплъзгащи покрития
321 ПУ Професионален 
322 ПУ Функционален   
330 Рампи 
331 ПУ Професионален 
332 ПУ Функционален 

4. Хидротехнически съоръжения:
410 Плувни басейни с плочи
411 ПУ Професионален 
412 ПУ Функционален
420 Резервоари 
421 ПУ Професионален
422 ПУ Функционален  
430 Канали
431 ПУ Професионален 
432 ПУ Функционален

5. Мокри помещения:  
510 Бани 
511 ПУ Професионален 
512 ПУ Функционален  
514 ХС

6. Подземни съоръжения
610 Фундаменти и сутерени 
611 ПУ Професионален
611 ПБ Професионален
612 ПУ Функционален  
612 ПБ Функционален
613 ПУ Икономичен 
613 ПБ Икономичен
620 Тунели и колектори
621 ПУ Професионален 
621 ПБ Професионален
622 ПУ Функционален 
622 ПБ Функционален
 
7. Мостове:
710 Мостове с асфалтобетон
711 ПУ Професионален
711 ПБ Професионален

8. Спортни съоръжения:
810 Стадиони и трибуни
811 ПУ Професионален
812 ПУ Функционален
820 Козирки
821 ПУ Професионален
822 ПУ Функционален
 
9. Пароизолация:
910 ПБ Професионален
911 ПБ Функционален

10. Детайли:
DS 210 точково отводняване – сифони
DC 210 линейно отводняване – дренажен канал
DC 220 линейно отводняване – дренажен канал
DJR/T 210 запълване, запечатване на дилатационни фуги
DJF запълване, запечатване на работни и температурно - съсъсхвателни фуги